Bilimsel Program

AÇILIŞ

AÇILIŞ KONUŞMALARI

13.00-13.30

Mehmet Cindoruk, TGD Başkanı

Murat Törüner, Kongre Başkanı

Filiz Akyüz, İBHD Başkanı

1. OTURUM

Oturum Başkanları

Belkıs Ünsal, Serab Arslan

13:30-13:50

Dünyada IBD ve Türkiye’de IBD epidemiyolojisi nereye geldi? 

Ülkü Dağlı

13:50-14:10

İBH’da İnflamasyonun Beyazı ve Siyahı? 

Aykut Ferhat Çelik

14:10-14:20

Tartışma

2. OTURUM

Oturum Başkanları

Ahmet Tezel, Murat Törüner

14:20-14:40

IBH ve GI'da Epigenetik

Martin Fernandez-Zapico

14:40-15:00

Genetik/Epigenetik IBH tedavisinde rolü olabilir mi? 

Nalan Gülşen Ünal

15:00-15:10

Tartışma

UYDU SEMPOZYUMU-1

PFIZER UYDU SEMPOZYUMU

15:10-15:55

Infliksimab Tedavisinde Ixifi'ın Gücü 

Murat Törüner, Hülya Över Hamazaoğlu

15:55-16:25

Kahve Molası

3. OTURUM

Oturum Başkanları

Cengiz Pata, Osman Ersoy, Yücel Üstündağ

16:25-16:45

Ü. Kolit endoskopisinde neler değişiyor?

İsmail Hakkı Kalkan

16:45-17:05

İBH görüntülemede yeni ne var? Kapsül endoskopi

Ümit Akyüz

17:05-17:25

İBH görüntülemede yeni ne var? MR/CT 

Arzu Poyanlı

17:25-17:45

İBH görüntülemede yeni ne var? PET MR 

Çiğdem Soydal

17:45-18:05

Tartışma

4. OTURUM

Oturum Başkanları

Ülkü Dağlı, Ayşe Dursun

18:05-18:25

Patoloji – GI patolojiden ne bekler? 

Taylan Kav

18:25-18:45

Patoloji – Patolog GI’dan ne bekler? 

Arzu Ensari

18:45-18:55

Tartışma

KURS-1

İntestinal Ultrasonografi Kursu

Eğitmen

Christian Maaser, Matina-Lydia Hatzinicolaou

14.00-17.00

İntestinal Ultrasonografi Kursu

5. OTURUM

Oturum Başkanları

Macit Gülten, S. Fatih Beşışık, Murat Kıyıcı

08:30-08:50

İBH’da fekal kalprotektin ve diğer biyolojik markerların akılcı kullanımı?

Hüya Över Hamzaoğlu

08:50-09:10

İBH takibinde TDM gerçekten her hastada faydalı mı?

Xavier Roblin

09:10-09:20

Tartışma

6. OTURUM

Oturum Başkanları

Orhan Sezgin, Tarkan Karakan

09:20-09:40

İBH tanı ve takibinde IUS bize ne getirdi? Klinik uygulama alanları ve skorlar

Christian Maaser

09:40-09:50

Tartışma

09:50-10:10

Kahve Molası

UYDU SEMPOZYUMU - 2

BİLİM İLAÇ UYDU SEMPOZYUMU

Moderatör

Filiz Akyüz, Aykut Ferhat Çelik

Inflamatuvar Bağırsak Hastalıkları Çalıştayı Sonuç Raporu 2024, Mesalazin’in Güncel Yeri

10:10-10:30

Tanı ve Sınıflandırma

Ahmet Tezel

10:30-10:55

Tedavi

Taylan Kav

7. OTURUM

Oturum Başkanları

Sabahattin Kaymakoğlu, Aykut Ferhat Çelik

10:55-11:15

Crohn hastalığında ufuktaki tedaviler – JAK inhibitörleri 

Murat Törüner

11:15-11:35

Crohn hastalığında ufuktaki tedaviler – Anti sitokinler

Hale Akpınar

11:35-11:55

Crohn hastalığında ufuktaki tedaviler – Adını duymadıklarımız

Tanja Kühbacher

11:55-12:05

Tartışma

12:05-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

8. OTURUM

Oturum Başkanları

Canan Alkım, Yasemin Özin Özderin

13:30-13:50

Perianal crohn hastalığı'na yaklaşım - medikal/cerrahi/alternatifler

Fatih Beşışık

13:50-14:10

Post-op crohn hastalığı - nasıl takip edelim

Mehmet Arhan

14:10-14:30

Crohn hastalığında üst GİS tutulum

Can Gönen

14:30-14:50

İBH'da medikal tedaviyi kesebilir miyiz? Hangi ilaç? Ne zaman?

İsmail Hakkı Kalkan

14:50-15:00

Tartışma

9. OTURUM

Oturum Başkanları

Belkıs Ünsal, Şule Poturoğlu, Gözde Derviş Hakim

15:00-15:20

İBH'da EIGI manifestasyonlar - Pankreatit

Cem Çekiç

15:20-15:40

İBH'da EIGI manifestasyonlar - PSK

Ramazan İdilman

15:40-15:50

Tartışma

UYDU SEMPOZYUMU-3

JANSSEN UYDU SEMPOZYUMU

Moderatör

Filiz Akyüz

15:50-16:35

İBH Tedavisinde Stelara® ile Misyon Kalıcı Remisyon

Sebastian Zeißig

16:35-16:55

Kahve Molası

10. OTURUM

Oturum Başkanları

Orhan Özgür, Işılay Nadir

16:55-17:15

İBH-EIM: Tanıda nelere dikkat edelim

Dinç Dinçer

17:15-17:35

İBH-EIM: Tedavi seçiminde nelere dikkat edelim

Aslı Örmeci Çiftcibaşı

17:35-17:45

Sözlü Bildiri: Orta-şiddetli ülseratif kolit hastalarında CMV koliti

Remzi Ekici

17:45-17:55

Tartışma

11. OTURUM

Kısa Segment İleoçekal Tutulumlu Crohn Hastalığına Yaklaşım / Çekişme "Debate"

Oturum Başkanları

Serab Arslan, A.İbrahim Hatemi 

17:55-18:15

Gastroenteroloji

Bilger Çavuş

18:15-18:35

Cerrahi

İlker Özgür

18:35-18:45

Tartışma

KURS-2

İstatistik Kursu

Eğitmen

Halim İşsever

09:30-19:30

İstatistik Kursu

12. OTURUM

Oturum Başkanları

Hülya Çetinkaya, Sadakat Özdil

08:30-08:50

Refrakter poşit tedavisi

Ahmet Tezel

08:50-09:10

IPAA sonrası semptomatik hasta - her zaman poşit mi?

A. İbrahim Hatemi

09:10-09:20

Tartışma

13. OTURUM

Oturum Başkanları

Özlen Atuğ, İsmail Hakkı Kalkan

09:20-09:40

Precision medicine in IBD

Bram Verstock

09:40-10:00

Yapay zeka İBH yönetimine ne katacak?

Haluk Tarık Kani

10:00-10:10

Tartışma

10:10-10:30

Kahve Molası

14. OTURUM

Oturum Başkanları

Mehmet Arhan, Şebnem Gürsoy

10:30-10:50

Ü. Kolit ufuktaki tedaviler - JAK inhibitörleri

Filiz Akyüz

10:50-11:10

Ü. Kolit ufuktaki tedaviler - Anti sitokinler

Özlen Atuğ

11:10-11:30

Ü. Kolit ufuktaki tedaviler - S1P inhibitörleri

Tarkan Karakan

11:30-11:40

Tartışma

UYDU SEMPOZYUMU-4

ABBİVE UYDU SEMPOZYUMU

Moderatör

Murat Törüner

11:40-12:25

İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı Tedavisinde Yenilik : RINVOQ

Tanja Kühbacher

12:25-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

UYDU SEMPOZYUMU-5

CELLTRION UYDU SEMPOZYUMU

Moderatör

Ülkü Dağlı

13:30-14:15

Klinikte Infliksimab Tedavi Hadeflerinin Yönetimi

Nalan Gülşen Ünal, Ali İbrahim Hatemi

15. OTURUM

Oturum Başkanları

Hale Akpınar, Hüseyin Alkım, Ayhan Hilmi Çekin

14:15-14:35

IBH ve mikrobiota - son gelişmeler

Tarkan Karakan

14:35-14:55

İBH ve beslenme

Hale Akpınar

14:55-15:05

Tartışma

15:05-15:25

Kahve Molası

UYDU SEMPOZYUMU - 6

TAKEDA UYDU SEMPOZYUMU

Moderatör

Murat Törüner

15:25-16:10

Ülseratif Kolit ve Crohn Hastalığı Tedavisinde Entyvio ile Erken Kullanım ve Derin Remisyon

Taylan Kav, Aslı Çiftçibaşı Örmeci

16. OTURUM

Oturum Başkanları

Necla Osmanoğlu, Enver Üçbilek, Göksel Bengi

16:10-16:30

İBH'da osteoporoz

Gürkan Çelebi

16:30-16:50

IBH ve malignite

Öykü Tayfur Yürekli

16:50-17:10

IBH ve anemi

Sezgin Barutçu

17:10-17:20

Tartışma

17. OTURUM

Crohn Hastalığında Darlıklara Yaklaşım -  Çekişme "Debate"

Oturum Başkanları

Türker Bulut, İlhami Yüksel

17:20-17:40

Gastroenteroloji

Aslı Örmeci Çiftcibaşı

17:40-18:00

Genel Cerrahi

Erol Aksoy

18:00-18:10

Tartışma

18:10-18:20

Akılcı İlaç Oturumu  

Gözde Derviş Hakim

18:20-18:30

KAPANIŞ

18. OTURUM

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Moderatör

Mehmet Arhan, İsmail Hakkı Kalkan

09:00-12:00

Sözlü bildiriler