Bildiriler

BİLDİRİ GÖNDERMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖZET BAŞVURUSU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR VE GÖNDERME KURALLARI

Bildiri özetleri bildiri yükleme modulü yolu ile TÜRKÇE olarak gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir.

Son Bildiri Gönderim Tarihi: 22 Nisan 2024

Bildiri Kabul – Red Tarihi: 26 Nisan 2024
 

YAZIM KURALLARI

 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • Özet; amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar kelimeler başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle kısaltılmadan yazılmalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

 

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR: 

 • Online bildiri modulünü ilk kez kullanacaksanız "Yeni Kullanıcı" linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Özet gönderme işleminden e-posta adresinize gelecek onay mesaflarını saklayınız.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz. 

 

SUNUM BİLGİLERİ: 
Değerlendirme sonuçlarına göre özetleri poster olarak kabul edilen özet sahiplerinden ilgili dönemde E-poster talep edilecektir. Konuyla alakalı gönderilecek maillerde E-Poster yükleme ve diğer detaylar hakkında bilgi verilecektir. Posterler, E-Poster olarak organizasyon komitesince belirlenecek yerde ve kongre süresince sergilenecektir.

 

BİLDİRİ KONULARI: 

Temelden Kliniğe
 
İBH’de Ayırıcı Tanı
 
İBH Ekstraintestinal Tutulum
 
Pediatrik İBH
 
İBH’da Tedavi Basamakları
 
Tedavi Hedeflerimiz
 
Komplikasyonlar
 
İBH’da Destek Tedaviler
 
İnce Bağırsağın Derin Görüntülenmesi
 
Darlıklara Yaklaşım
 
Lezyonlara Yaklaşım
 
İBH’da Anorektal Değerlendirme İBH’da Cerrahi