Kurullar

INFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARI DERNEGI YÖNETIM KURULU

Prof. Dr. Filiz Akyüz, Baskan

Prof. Dr. Murat Törüner, Baskan Yardımcısı

Prof. Dr. İsmail Hakkı Kalkan, Genel Sekreter

Prof. Dr. Mehmet Arhan, Sayman

Prof. Dr. Tarkan Karakan, Asil Üye

 

BİLİMSEL DANIŞMA KURULU 

Prof. Dr. Aykut Ferhat Çelik

Prof. Dr. Ahmet Tezel

Prof. Dr. Ülkü Dağlı

Prof. Dr. Hale Akpınar

Prof. Dr. Hülya Över Hamzaoglu

Prof. Dr. Yusuf Ziya Erzin

Prof. Dr. Ibrahim Hatemi

Prof. Dr. Tarkan Karakan

Prof. Dr. Sule Poturoglu

Prof. Dr. Hüseyin Alkım

Prof. Dr. Özlen Atuğ

Prof. Dr. Taylan Kav

Prof. Dr. Can Gönen

Prof. Dr. İlhami Yüksel

Prof. Dr. Nalan Gülsen

Prof. Dr. Aslı Örmeci