Sunumlar

Dünyada IBD ve Türkiye’de IBD epidemiyolojisi nereye geldi? Ülkü Dağlı

İBH’da İnflamasyonun Beyazı ve Siyahı? Aykut Ferhat Çelik

IBH ve GI'da Epigenetik, Martin Fernandez-Zapico

Genetik/Epigenetik IBH tedavisinde rolü olabilir mi?, Nalan Gülşen Ünal

Ü. Kolit endoskopisinde neler değişiyor?, İsmail Hakkı Kalkan

İBH görüntülemede yeni ne var? MR/CT , Arzu Poyanlı

İBH görüntülemede yeni ne var? PET MR , Çiğdem Soydal

Patoloji – GI patolojiden ne bekler? , Taylan Kav

Patoloji – Patolog GI’dan ne bekler? , Arzu Ensari

İBH takibinde TDM gerçekten her hastada faydalı mı?, Xavier Roblin

Crohn hastalığında ufuktaki tedaviler – Anti sitokinler, Hale Akpınar

Crohn hastalığında ufuktaki tedaviler – Adını duymadıklarımız, Tanja Kühbacher

İBH'da medikal tedaviyi kesebilir miyiz? Hangi ilaç? Ne zaman?, İsmail Hakkı Kalkan

İBH'da EIGI manifestasyonlar - Pankreatit, Cem Çekiç

İBH-EIM: Tanıda nelere dikkat edelim, Dinç Dinçer

İBH-EIM: Tedavi seçiminde nelere dikkat edelim, Aslı Çifcibaşı Örmeci 

Precision medicine in IBD, Bram Verstock

Yapay zeka İBH yönetimine ne katacak?, Haluk Tarık Kani

Ü. Kolit ufuktaki tedaviler - JAK inhibitörleri, Filiz Akyüz

İBH ve beslenme, Hale Akpınar

İBH'da osteoporoz, Gürkan Çelebi

IBH ve anemi, Sezgin Barutçu